Forsiden - Regler - Utstyr - Maler - Ambassadører - Turneringsoppsett - Tilbud på utstyr

De ulike nivåene i minivolleyball og minisandvolleyball.
- Oversikt over minivolleyball og minisandvolleyball tilpasset alder
Klasse
Alder
ABC
Nivå
Minivolleyball,
grunnprinsippene i spillet
Minisandvolleyball,
grunnprinsippene i spillet
1.klasse 6-7år A
Nivå1
4 mot 4. 6 x 4,5 meter. Netthøyde 2 meter. Gripe og kaste. For å få poeng må banen ryddes for spillere. 2 mot 2, 4 x 4 meter. Netthøyde 2 meter. Gripe og kaste. For å få poeng må banen ryddes for spillere.
2.klasse 7-8år A
Nivå2
4 mot 4. 6 x 4,5 meter. Netthøyde 2 meter. Serve, gripe og kaste. For å få poeng må banen ryddes for spillere. 2 mot 2, 4 x 4 meter. Netthøyde 2 meter. Serve, gripe og kaste. For å få poeng må banen ryddes for spillere.
3.klasse 8-9år B
Nivå3
4 mot 4. 6 x 4,5 meter. Netthøyde 2 meter. Serve, gripe, kaste opp og slå et volleyslag over nett. For å få poeng må banen ryddes for spillere. 2 mot 2, 4 x 4 meter. Netthøyde 2 meter. Serve, gripe, kaste og slå et volleyslag over nett. For å få poeng må banen ryddes for spillere.
4-5.klasse 9-11år B
Nivå4
4 mot 4. 6 x 4,5 meter. Netthøyde 2 meter. Serve, slå et volleyslag, fange og slå et volleyslag over nett. Vanlig poengtelling. 2 mot 2, 4 x 4 meter. Netthøyde 2 meter. Serve, slå et volleyslag, fange og slå et volleyslag over nett. Vanlig poengtelling.
6.klasse 11-12år C
Nivå U12
Volley 2000. 4 mot 4. Netthøyde 2 meter. Vanlig volleyballbane, 9 x 9 meter. Et sprett er tillatt, bortsett fra når man tar imot ball fra serve. Lokale regeltilpasninger tillates. 2 mot 2. 5 x 5 meter. Netthøyde 2 meter. Vanlig spill. Alle slag skal være volleyballslag.
7-8.klasse 12-14år C
Nivå U14
Volley 2000. 4 mot 4. Netthøyde 2 meter. Vanlig volleyballbane, 9 x 9 meter. Et sprett er tillatt, bortsett fra når man tar imot ball fra serve. I turneringer bør lagene deles i nivå, for eksempel fargekoder eller divisjoner. 2 mot 2. 6 x 6 meter. Netthøyde 2 meter. Vanlig spill. Alle slag skal være volleyballslag.
Norges Volleyballforbund gjør oppmerksom på at dette er anbefalt alder. Aldersgrensen under 12 år og under 14 år blir tolket slik; ungdommen skal være under 12 eller 14 det året sesongen starter.