Forsiden - Regler - Utstyr - Maler - Ambassadører - Turneringsoppsett - Tilbud på utstyr

Norges Volleyballforbund (NVBF) er glade for å kunne presentere spillene minivolleyball og minisandvolleyball. Spillene er enkle og tilpasset barns motoriske ferdigheter og kan spilles inne i salen eller ute på sandvolleyballbanen. Minivolleyball og minisandvolleyball er tiltenkt barn fra 1. til 6. klasse og følger nivåsteg for hvert klassetrinn.

Minivolleyball og minisandvolleyball er nye og morsomme spill som oppfyller kravene om mye bevegelse og motoriske utfordringer. Samtidig er de lagspill med mye interaksjon mellom spillerne. Det spilles minivolleyball i store deler av verden, og NVBF har nå tilpasset spillet norske forhold.

Minivolleyball har vært en stor suksess i andre skandinaviske land. Barneskolelærere i Danmark sier blant annet: «Minivolleyball er en ballspillaktivitet som lykkes fra første gang den settes i gang. Der er masser av bevegelse, og alle elevene får utfordringer uansett motorisk ferdighet.»

Det kreves ingen ferdigheter eller forutsetninger i volleyball for å få glede av dette materialet.