Forsiden - Spillet - Utstyr - Plakat - Diverse - Turneringsoppsett
Oversikt - Nivå1 - Nivå2 - Nivå3 - Nivå4 - NivåU12 - NivåU14


Minivolleyball nivå U12

Minisandvolleyball nivå U12


Regler for U12. 6.klasse
* 11-12 år volley 2000

Volley 2000 er litt annerledes enn minivolleyball, men en fin forlengelse av minivolleyball nivå 4. Dersom barna ikke har noen erfaring fra volleyball tidligere, anbefaler vi at de forsøker minivolleyball først. Da starter de på nivå 3, men går raskt over på neste nivå. Først når de har fått god kontroll over grunnslagene, går de videre til volley 2000.

Forutsetninger for å få til u 12, volley 2000

  • Man har god grunnleggende bevegelse og er god til å lese ballbaner.
  • Man kan slå en overarmsserve fra baklinjen eller underarmsserve fra tremeterstreken.
  • Man klarer å holde ballen i gang med partner minst ti ballberøringer etter hverandre på fingerslag og baggerslag.
Spillets idé
I volley 2000 spiller man veldig likt som i vanlig volleyball, bortsett fra at én gulvberøring er tillatt - hver gang ballen kommer over nettet fra motstander, kan ballen berøre gulvet. Berører ballen gulvet for andre gang, er ballen tapt. Når ballen blir servet, kan ballen ikke sprette før man slår ballen. Spillet går da selvsagt ut på å forhindre at ballen spretter to ganger på egen banehalvdel før man sender den over til motstander. I volley 2000 spiller man med fire spillere på hvert lag på en vanlig volleyballbane. Spillet har mye bevegelse og ballberøring, og for å gjøre spillet enklere i u 12-klassen kan man tillate to spretter, og at ballen etter serve også kan sprette før man spiller den. Norges Volleyballforbund mener at spillet bør tilpasses etter ferdigheter. Målet er at man kan få til noen ballvekslinger. I turneringer må det tydelig avklares og avtales om det tillates én eller to spretter, og om ballen har lov til å sprette før man tar imot serve.

Slag som er tillatt
  • Overarmsserve er tillatt, men da bak baklinjen, og underarmsserve er tillatt helt fram til tremeterstreken.
  • Ellers er bare volleyballslag tillatt. Man skal ikke være streng på ballbehandling, dobbeltslag og føring.
Banen og netthøyde
Banen er som en vanlig volleyballbane, 9 x 18 meter, egen banehalvdel er altså 9 meter lang og 9 meter bred. Netthøyden er 2 meter.

Ball
Det anbefales at barna spiller med en vanlig voksenball eller en barneball, for eksempel Mikasa youth eller school, disse ballene er litt lettere. Husk at det er viktig i volley 2000 at ballen spretter bra.

Spillet startes
Ballen settes i gang med en underarmsserve bak tremeterstreken eller en overarmsserve bak baklinjen. Ballen kan berøre nettet når den serves over, eller når den er under spill.

Serven
Det trekkes lodd om hvilket lag som starter å serve. Serven starter spillet. De som bruker underarmsserve, kan stå så langt fram som til tremeterstreken. De som bruker overarmsserve, må stå bak baklinjen. Den spilleren som har servet, kan ikke angripe foran tremeterstreken. Det siste gjelder ikke om laget har bare tre spillere. En spiller kan aldri serve mer enn tre server etter hverandre. Dersom en spiller har servet tre server etter hverandre, roterer laget, og neste spiller server.

Under spillet
Når ballen kommer fra serve, skal ballen ikke berøre gulvet, dersom ikke noe annet er avtalt på dette nivået. Etter at ballen fra serve er spilt opp, kan ballen sprette én gang før den spilles tilbake over nettet. Dersom ballen kommer tilbake fra motstanderen, har man en ny mulighet til å la ballen sprette én gang. Ballen spilles nå fram og tilbake inntil et av lagene gjør en feil.

Spretten
Serven skal tas imot før den spretter i gulvet. Ballen kan sprette utenfor banen på egen side, mellom to slag innenfor lagets berøringer eller etter at en spiller først har berørt ballen.

Norges Volleyballforbund gjør oppmerksom på at i klassen under 14, kan lokale arrangører velge å tilpasse reglene til nivået. Man gjør volley 2000 enda enklere dersom man tillater at ballen også kan sprette etter at den har blitt servet, eller hvis man tillater to spretter. Reglene som gjelder, må legges fram for lagene før man starter turneringen.

Poeng
Man får ett poeng når motstanderlaget gjør en feil, som at man lar ballen falle i gulvet fra serve, eller at man ikke klarer å spille ballen tilbake til motstanderens banehalvdel med tre slag og en sprett.

Kamp
En kamp kan bestå av ett eller flere sett. Hver ball gir ett poeng, uansett hvilket lag som server (running score). Normale sett går til 25 poeng, et avgjørende sett (tredje eller femte, avhengig om det spilles best av tre eller fem sett) spilles til 15 poeng. I begge tilfeller må laget som vinner settet, ha minst to poengs ledelse. Men her kan du eller turneringsarrangøren justere settets lengde og antall sett.

Innbyttespillere
Et lag består av fire spillere på banen. Man kan stille med tre spillere dersom man ikke har fire spillere, eller om en spiller blir skadet og man ikke har innbyttespiller. Det bør helst ikke være mer enn én innbyttespiller. Det vanlige er at en spiller går ut til benken når han/hun skal rotere fra nettet til serveplass, og at den nye spilleren går inn på serveplass.

Å dømme en volley 2000-kamp
Det er som oftest ungdommer som dømmer hverandre i volley 2000. Meningen er at ungdom skal lære seg å dømme og å hjelpe nye spillere og lag med reglene, slik at alle får en god opplevelse. I turneringssammenheng er det de voksne som har ansvar for at kampen avvikles i god sportsånd.


Sandvolleyball u 12. 6. klasse, 11-12 år
Sandvolleyball u 12 er kjempespennende og må prøves! Det å kaste seg etter ballen og forsøke å unngå at ballen treffer bakken på sandunderlag, er spesielt morsomt og utfordrende. Dersom man ikke har tilgang på sandvolleyballbane, kan man spille med de samme reglene inne i salen.

På dette nivået ligner spillet på vanlig sandvolleyball. Ingen av slagene kan gripes, og ballen kan heller ikke sprette som i volley 2000. For å få til spillet er banen fortsatt liten, 4 ganger 4 meter. Alle slag skal være volleyballslag, men det settes ikke noen strenge krav til ballbehandling, og man kan spille ballen over på hvilken som helst måte. Dersom spilleren ikke har spilt minisandvolleyball tidligere, anbefaler vi å starte med minisandvolleyball nivå 3, og deretter raskt gå over på nivå 4 og så videre til u 12-regler. Først når barna har så god kontroll over slagene at de klarer å holde ballen i gang med partner ca. ti ganger uten at ballen faller i bakken, har de så god kontroll at de kan gå over til u 12-spill.